جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدارة الصناعیة > ادارةالانتاج

مرجح

ادارةالانتاج  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156970

این مفهوم را دانلود کن: