جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مدیریت صنعتی  

نامرجح

  • مدیریت صنایع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156971

این مفهوم را دانلود کن: