جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

монеаҳои нархбандӣ  

نامرجح

  • مانعه های نرخ بندی
  • мавонээ таърафэҳҳо

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157003

این مفهوم را دانلود کن: