جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Trade Institutions  

نامرجح

  • Enterprises
  • Trade Componies

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157007

این مفهوم را دانلود کن: