جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

موسسات تجاری  

نامرجح

  • تجارت خانه ها
  • شرکت های تجاری
  • موسسات بازرگانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157007

این مفهوم را دانلود کن: