جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

موسسات تجاری > ناوگان تجاری

مرجح

ناوگان تجاری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157010

این مفهوم را دانلود کن: