جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نسبت سرمایه به نیروی کار  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157016

این مفهوم را دانلود کن: