جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > نظریه های اقتصادی

مرجح

نظریه های اقتصادی  

نامرجح

  • مکاتب اقتصادی
  • مکتب های اقتصادی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157041

این مفهوم را دانلود کن: