جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > النظریات الأقتصادیة

مرجح

النظریات الأقتصادیة  

نامرجح

  • نظریات الأقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa157041

این مفهوم را دانلود کن: