جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Subsistence of Society > Multi Subsistence

مرجح

Multi Subsistence  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1687368

این مفهوم را دانلود کن: