جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

средств к существованию общества > иметь несколько рабочих мест

مرجح

иметь несколько рабочих мест  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1687368

این مفهوم را دانلود کن: