جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الاقتصاد  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • اقتصاد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1690494

این مفهوم را دانلود کن: