جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتبارات > اعتبارات خارجی

مرجح

اعتبارات خارجی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693511

این مفهوم را دانلود کن: