جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Кредитҳо > Қарзҳои кишоварзӣ

مرجح

Қарзҳои кишоварзӣ  

نامرجح

  • قرض های کشاورزی
  • эътэборотэ кэшоварзӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693592

این مفهوم را دانلود کن: