جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

النقد و المصرف  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • نقد و المصرف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693626

این مفهوم را دانلود کن: