جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مالیات ها > تعرفه

مرجح

تعرفه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1693965

این مفهوم را دانلود کن: