جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سود > سودهای غیرمنتظره

مرجح

سودهای غیرمنتظره  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708305

این مفهوم را دانلود کن: