جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Earning Quality  

نامرجح

  • Earnings Quality
  • Profit Quality

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708652

این مفهوم را دانلود کن: