جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت مالی > حسابداری > حساب سازی

مرجح

حساب سازی  

نامرجح

  • حسابداری ساختگی
  • دستکاری اطلاعات حسابداری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1708713

این مفهوم را دانلود کن: