جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

اقتصاد (fa) > اقتصاد سینما (fa)

مرجح

اقتصاد سینما (fa)  

اعم

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa266123

این مفهوم را دانلود کن: