جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

صندوق ذخیره ارزی  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa297497

این مفهوم را دانلود کن: