جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Credits > Documentary Credit

مرجح

Documentary Credit  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa307580

این مفهوم را دانلود کن: