جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

پارچه  

نامرجح

  • قماش

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa386312

این مفهوم را دانلود کن: