جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرکت ها > شرکت های نفتی

مرجح

شرکت های نفتی  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1426465

این مفهوم را دانلود کن: