جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شرکت ها > شرکت های هرمی

مرجح

شرکت های هرمی  

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1426466

این مفهوم را دانلود کن: