جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Value of Accounting Information  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1520308

این مفهوم را دانلود کن: