جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

الاقتصاد > المالیة > راس المال > سرمایه نمادین (fa)

مرجح

سرمایه نمادین (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1522359

این مفهوم را دانلود کن: