جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

جریان سرمایه (fa) > جریان نقدی (fa)

مرجح

جریان نقدی (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa1529104

این مفهوم را دانلود کن: