جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأیجار (الاقتصاد)  

نامرجح

  • الأمتلاک الوقت
  • أمتلاک الوقت
  • أیجار (الاقتصاد)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156348

این مفهوم را دانلود کن: