جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اجاره داری  

نامرجح

  • مالکیت موقت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156348

این مفهوم را دانلود کن: