جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الاراضی الزراعیة  

نامرجح

  • اراضی الزراعیة
  • الحقول الزراعیة
  • حقول الزراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156354

این مفهوم را دانلود کن: