جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Промышленный стандарт  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156362

این مفهوم را دانلود کن: