جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

استقراض > استقراض از نظام بانکی

مرجح

استقراض از نظام بانکی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156364

این مفهوم را دانلود کن: