جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Borrowing (Economics) > Banking System Borrowing

مرجح

Banking System Borrowing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156364

این مفهوم را دانلود کن: