جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҳуҷҷатҳои кредитӣ  

نامرجح

  • حجت های کْرِدیتی
  • аснодэ эътэборӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156372

این مفهوم را دانلود کن: