جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الاصلاح الزراعی  

نامرجح

  • اصلاح الزراعی
  • تخل عن اراضی زراعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156374

این مفهوم را دانلود کن: