جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتبارات > اعتبارات ارزی

مرجح

اعتبارات ارزی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156380

این مفهوم را دانلود کن: