جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاعتمادات > الاعتمادات التجاریة

مرجح

الاعتمادات التجاریة  

نامرجح

  • اعتمادات التجاریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156382

این مفهوم را دانلود کن: