جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتبارات خارجی > اعتبارات بین المللی

مرجح

اعتبارات بین المللی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156385

این مفهوم را دانلود کن: