جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاقتصاد > الأقتصاد التجاری

مرجح

الأقتصاد التجاری  

نامرجح

  • أقتصاد التجاری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156397

این مفهوم را دانلود کن: