جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > نظام های اقتصادی > اقتصاد برنامه ای

مرجح

اقتصاد برنامه ای  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156398

این مفهوم را دانلود کن: