جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اقتصاد > اقتصاد حمل و نقل

مرجح

اقتصاد حمل و نقل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156402

این مفهوم را دانلود کن: