جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Структура рынка > Монополии > Монополия двух компаний-конкурентов

مرجح

Монополия двух компаний-конкурентов  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156428

این مفهوم را دانلود کن: