جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ساختار بازار > انحصارات > انحصار طبیعی

مرجح

انحصار طبیعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156429

این مفهوم را دانلود کن: