جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Структура рынка > Монополии > Естественная монополия

مرجح

Естественная монополия  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156429

این مفهوم را دانلود کن: