جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Структура рынка > Монополии > монополий в сфере сбыта

مرجح

монополий в сфере сбыта  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156430

این مفهوم را دانلود کن: