جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ساختار بازار > انحصارات > انحصار مصنوعی

مرجح

انحصار مصنوعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156431

این مفهوم را دانلود کن: