جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Структура рынка > Монополии > Искусственная монополия

مرجح

Искусственная монополия  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156431

این مفهوم را دانلود کن: