جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Коғазҳои қиматнок вомбаргҳо  

نامرجح

  • کاغذهای قیمت ناک وام برگ ها
  • увроқэ қарзэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156436

این مفهوم را دانلود کن: