جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Касри буҷет > Эҷоди касри буҷет

مرجح

Эҷоди касри буҷет  

نامرجح

  • ایجاد کسر بوجت
  • иҷодэ касрие бӯдҷэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-eco/fa/page/asfa156439

این مفهوم را دانلود کن: